Bilag 02

 

Dette bilag er medtaget som en erindring om min oprindelige problemformulering fra april 2004. Undervejs i arbejdet med

prøverne 1 og 2 bliver det mere og mere klart for mig at jeg har en slået et stort brød op - og det er endnu kun halvt bagt.

 

En begrundelse for og vejledning i anvendelse af:

 

Link samling til de links der er opgivet i Blok 2 under vores modul

"IT og Sproglige Læreprocesser" mht.

"It og Sproglig Produktion

 

Meta formål med mit (eksamens)site vil være:

 

"At skitsere hvorledes en brugerflade kunne se ud for en dansk arbejdstager, der har tilsluttet sig en e-lærings platform og (på datawarehousing basis) individuelt/privat portfolio "domæne" - fx. udbudt af fagbevægelsen."

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ellipse: Eksamens
Website
 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint præsentation

(endelig version af den draft jeg (temmelig amatøragtigt) fremlagdepå seminaret i januar (hos Francois)

Emne: Short version af Pernille Ratleffs PhD afhandling om CMC i fjernstudier.

 
 

 


Tekstboks: Min selvstændige produktion under denne website skulle være:

MarkIn brugt som værktøj ifbm. outputorienteret proces skrivning.

Jeg vil producere teksterne (hhv. draft, kommenteret draft..... frem til "final version") som skal udgøre materiale i en case jeg opstiller hvor en given medarbejder (det kunne være en projektleder eller en korrespondent, der ikke har oversat/brugt sit engelske i 2 år) i en virksomhed får til opgave at omskrive en tekst indenfor et bestemt emneområde (fx. financing) forfattet på (high brow) Business English til en mere dagligdags engelsk, der skal skunne læses og forstås af ikke-økonomer.

Herved vil den lærende blive trænet i bl.a. kontekstforståelse og diskurs. Jeg forudsætter at vedkommende har adgang til feedback fra en "more capable peer" - det vil selvfølgelig være mig der skriver/spiller begge roller.

 

Tilbage til bilagsoversigt